Závěrečné práce

Železniční stanice Praha - Výstaviště

Bc. Pavel Mahdal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Železniční zastávka Praha Výstaviště, znělo zadání. Interpretovat soudobě železniční stanici je více než na místě. Železniční doprava ve vztahu k městské hromadné dopravě má velký potenciál a zároveň se ukazuje že s přidanou hodnotou těchto na první pohled technicistních staveb si moc nevíme rady. Nebo možná víme? Chtěli bychom vědět? A nebo jen nejsme spokojeni s dnešní produkcí a nevíme? Na začátku jsem neznal jasnou odpověď. Neznám jí ani teď, nicméně vím co zastávka může obsahovat, co musí obsahovat a co naopak nemůže nebo nemusí obsahovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.