S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Grigorii Matiunin, Lucie Řeháková

Anotace

Hasičská stanice navazuje na původní charakter Vaduzu, ale zároveň vytváří charakter vlastní. Svým prostorem nabízí občanům i další přidanou hodnotu, a to část pro veřejnost na zelené střeše. Svou mohutnou spodní hmotou navazuje na moderní zástavbu ulice a svými domečky na zelené střeše zase na původní vesnickou zástavbu ve Vaduzu. Spodní hmota je určena hasičům a záchranářům, jejichž provozy jsou ve druhém podlaží spojeny atriem. Pět domečků na střeše, pět různých funkcí. Spojeny uličkami a stromy pro vznik pravé vesnice na střeše.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.