Výstava ateliérových prací

Hudební pavilonek pro Santa Claru

Anežka Rozálie Bassyová, Zdeněk Völfl

Anotace

Tento projekt je pavilonem dobrovolnické odpolední školy ve vesnici Santa Clara I zona nedaleko Iquitos v Peru. Byl navržen pro organizaci Proyecto Iquitos. Účelem budovy je poskytnout dětem prostor, kde mohou rozvíjet své dovednosti hry na hudební nástroje a kde je mohou skladovat. Výhoda projektu je také možnost užívat budovu jako stage pro koncerty a divadelní vystoupení dětí i dospělých. Návrh používá amazonské technologie a materiály s cílem hledat nové formy jejich použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.