S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Hudební pavilonek pro Santa Claru

Anežka Rozálie Bassyová, Zdeněk Völfl

Anotace

Tento projekt je pavilonem dobrovolnické odpolední školy ve vesnici Santa Clara I zona nedaleko Iquitos v Peru. Byl navržen pro organizaci Proyecto Iquitos. Účelem budovy je poskytnout dětem prostor, kde mohou rozvíjet své dovednosti hry na hudební nástroje a kde je mohou skladovat. Výhoda projektu je také možnost užívat budovu jako stage pro koncerty a divadelní vystoupení dětí i dospělých. Návrh používá amazonské technologie a materiály s cílem hledat nové formy jejich použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.