Diplomové práce

IQ Park

Bc. Kateřina Křehnáčová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Iq park, science center : muzeum vědy a techniky, místo interaktivního poznávání a celoživotního vzdělávání Navazuje na industriální minulost Smíchova u Železničního mostu, využívá poslední neregulovanou část vltavského břehu a park Horního nábřeží pro interaktivní a edukativní expozice centra. Hlavní funkcí objektu jsou výstavní prostory rozdělené na část s denním světlem -  muzeální a interaktivní hala a část expozic bez denního světla určená pro výstavní sály a další aktivity centra vyžadující zastínění.Tato část je pokryta fasádou z fotovoltaických článků. Objekt je doplněn vstupními a setkávacími prostory s kavárnou a restaurací. Tato kontaktní část má led diodovou fasádu, prostřednictvím které centrum komunikuje s návštěvníky i s okolním městem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.