Výstava ateliérových prací

Regenerace areálu bývalého pivovaru v Turnově

Michaela Chmielová, Tomáš Strnad, Jan Štěpánek, Eliška Houdová, Jiří Novák, Jan Slepička

Anotace

Jedná se o historickou analýzu areálu bývalého Svobodova pivovaru v Turnově. První zmínka o budově pivovaru pochází z druhé poloviny 19.století. Ve 20. letech 20. století se nový majitel, pan Tomsa, rozhodl využít celý komplex jako sídlo své společnosti pro autobusovou dopravu. Pivovar byl postupně přeměněn na autoservis a mycí linku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler