Výstava ateliérových prací

Mix-use Pernerova

Vojtěch Bodlák

Anotace

Tématem je ulice Pernerova v pražském Karlíně. Jedna ze čtyř karlínských “avenue”, ta nejméně živá. Vymezena viaduktem a kancelářskou budovou Butterfly. Nabízí dvě nezastavěné parcely. Jedna na jejím západním, druhá na východním konci. Obě dlouhé kolem 200m. Obě úzké. Z jihu trať na násypu a strmý severní svah Vítkova. Zkoumám, co Karlín potřebuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.