S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Johana Zafarová

Anotace

Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty UK v Praze, která se nachází na Novém Městě na území zahrad kláštera Na Slovanech. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Budova je rozdělena na dvě části, které jsou mezi sebou propojené krčky. Mezi objekty je navržen průchod do klášterních zahrad. Z něj vede hlavní vstup do budovy. Jižněji položená část budovy slouží jako školní knihovna s depozitářem a podzemními garážemi. Druhou část tvoří fakulta, ve které najdeme učebny, přednáškový sál, kanceláře, kabinety, kaple a studentský klub.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.