Výstava ateliérových prací

Základní škola Rohan

Lukáš Čupka

Anotace

Zadanie ateliéru sa zaoberá vybranými oblasťami vytvorenými v regulačnom pláne pre budúci rozvoj oblasti Rohanský Ostrov v Prahe, ktorý vytvorila kancelária Pavel Hnilička Architekti. V celom regulačnom pláne sa nachádza práce jedno územie určené pre výstavbu školy. Vzhľadom k veľkosti pozemku som sa rozhodol pre 2 paralelky prvého stupňa základnej školy s plnohodnotným stravovaním, dostatočne osvetlenými triedami a prestávkovými plochami pomocou 7 átrií. Pod budovou školy sa nachádza parkovanie a technické vybavenie budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský