Výstava ateliérových prací

KOD Pernerova

Petr Matiasovits

Anotace

Navrhovaný projekt se nachází v ulici Pernerova v Karlíně, na nevyužitém prostoru úpatí kopce Vítkova v blízkosti železniční trati. Svojí hmotou reaguje na současnou zástavbu a proporcí se nesnaží konkurovat Vítkovu. Blok dodržuje uliční čáru a svou výškou nevyčnívá z okolní zástavby. Hmotu dělím na tři části, které se dále člení. Reagují na sebe, jsou vzájemně propojeny a vytvářejí funkčně i opticky jeden celek. Parter je multifunkční. Bloky jsou propojeny linií, ze které můžeme procházet do prostorů. Ty mají různou míru propustnosti od prostorů veřejných až po neveřejné. Soubor bytové zástavby nabízí komfortní bydlení jak pro rodiny, tak jednotlivce v bytech s velikostí od 35 m2 – 170 m2.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Novotný