Výstava ateliérových prací

Nová zahradní čtvrť Praha Modřany

Bc. Pavlína Prokopová

Anotace

Návrh nové zahradní čtvrti v pražských Modřanech. Řešené území tvoří předěl mezi rušnou čtyřproudovou komunikací Modřanská na západě a mezi rozdrobenou zástavbou rodinných domků na východě. Návrh propojuje rekreační oblasti nábřeží Vltavy a Lesoparku Hodkovičky, které se nacházejí v blízkém okolí. Cílem návrhu bylo vytvořit urbanismus, který respektuje své okolí a navazuje na přilehlé domy i rekreační plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer