S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Nová zahradní čtvrť Praha Modřany

Pavlína Prokopová

Anotace

Návrh nové zahradní čtvrti v pražských Modřanech. Řešené území tvoří předěl mezi rušnou čtyřproudovou komunikací Modřanská na západě a mezi rozdrobenou zástavbou rodinných domků na východě. Návrh propojuje rekreační oblasti nábřeží Vltavy a Lesoparku Hodkovičky, které se nacházejí v blízkém okolí. Cílem návrhu bylo vytvořit urbanismus, který respektuje své okolí a navazuje na přilehlé domy i rekreační plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.