Závěrečné práce

Městská hala na Letenském náměstí

Bc. Matúš Pastorok

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

CIEĽOM DIPLOMOVÉHO PROJEKTU BOLO VYTVORIŤ TAKZVANÚ MESTSKÚ HALU, NAVRHUJEM DOM DO NÁMESTIA PREDOBRAZOM KTORÉHO SÚ STAVBY AKO PALAZZO DELLA RAGGIONE V PADOVE ALEBO KRAKOWSKÁ TRŽNIČNÁ HALA UPROSTRED HLAVNÉHO NÁMESTIA ČI BASILICA PALLADIANA VO VICENZE OD ANDREA PALLADIA, Z NOVODOBEJŠÍCH PRÍKLADOV TIEŽ MAISON DE PEUPLE V CLICHI OD ARCHITEKTA JEANA PROUVE. SPOJENIE TRŽNICE A KULTÚRNEHO DOMU. NAVRHUJEM MULTIFUNKČNÝ SÁL S ROVNOU PODLAHOU O KTORÝ PRAHA SEDEM V NEDÁVNEJ DOBE PRIŠLA UKONČENÍM ČINNOSTI KULTÚRNEHO CENTRA. V PODZEMÍ TIEŽ PONECHÁVAM SUPERMARKET KTORÝ NA TOMTO MIESTE MYSLÍM FUNGUJE VEĽMI DOBRE.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.