Výstava ateliérových prací

Nová tržnice pro Prahu

Dominik Červinka

Anotace

Jako místo pro novou tržnici jsem zvolil část Senovážného náměstí, která momentálně funguje jako parkoviště. Hmota tržnice na tomto místě přináší zastřešené prostory, ve kterých mohou probíhat květinové trhy, kulturní akce nebo jako zahrádky přilehlých podniků. Tvar zastřešení vychází z parametrického návrhu skořepiny a inspirací květy rostlin. Celkem je tržnice tvořena 18 prefabrikovanými segmenty, z nichž jeden je rozšířen a je v něm umístěno zázemí tržnice. V každém květu je navržena vpusť na zachytávání dešťové vody, která může být použita na údržbu tržnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.