Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Školka a dětské centrum v rozvojové oblasti univerzitního kampusu RWTH Aachen

Bc. Anna Lemberková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je navrhnout školku a volnočasové centrum především pro děti zaměstnanců přilehlé univerzity RWTH Aachen a okolních firem. Školka respektuje urbanistický záměr rozvíjející se oblasti, na vymezeném pozemku reaguje jak na přilehlý park, tak na okolní blokovou zástavbu. Školka je navržena především jako místo chápající nejrůznější dětské potřeby, nabízející velké prostory pro sportovní aktivity, místo pro tvůrčí činnost, zároveň poskytne soukromí při objevování světa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.