Výstava ateliérových prací

Dům s psychologickou ordinací

Vojtěch Koutník

Anotace

Cílem našeho návrhu bylo vytvořit studii na výstavbu RD s přidruženou funkcí v oblasti Praha 8, Pusté vinice. Momentálně je oblast zahrádkářskou kolonií, ale do budoucna se uvažuje o rozšířené výstavbě. Pro naše účely jsme si měli vybrat přidruženou funkci a vymyslet investora, já jsem si vytvořil RD s psychologickou ordinací a psychologem Arnoštem Moudrým. Studie obsahuje návrh objektu včetně úpravy pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.