Výstava ateliérových prací

Národní knihovna

Olga Stanovaia

Anotace

Knihovna byla někdy jen tichým útočištěm knih, ale dnes díky technologii a dalším příležitostem, knihovna se stala opravdu multifunkčním centrem pro každého obyvatele města. Nová budova Národní Knihovny se nachází v srdci Letny a je krásným ukončením Pařížské ulici, kde jsou také umístěny budovy fakult vysokých škol - UK a ČVUT. Knihovnou je 3-podlažní budova s rekreačními fondy v podzemí. Celá budova se osvětluje přirozeně pomoci atria a skleněné střechy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák