S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Národní knihovna

Olga Stanovaia

Anotace

Knihovna byla někdy jen tichým útočištěm knih, ale dnes díky technologii a dalším příležitostem, knihovna se stala opravdu multifunkčním centrem pro každého obyvatele města. Nová budova Národní Knihovny se nachází v srdci Letny a je krásným ukončením Pařížské ulici, kde jsou také umístěny budovy fakult vysokých škol - UK a ČVUT. Knihovnou je 3-podlažní budova s rekreačními fondy v podzemí. Celá budova se osvětluje přirozeně pomoci atria a skleněné střechy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.