Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov - bytová stavba

Bc. Jitka Zemanová

Anotace

Koncept bytové stavby imituje přirozenou zástavbu Starého Karlína. Celý koplex je rozdělen na čtyři části, které jsou svou fasádou i opticky odděšleny. Hmota stavby graduje směrem k vodě a nabízí tak nekonečné pohledy na starou i novou Prahu. Tuto myšlenku také podtrhují pochozí střechy, které tento zážitek ještě podtrhují.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA