Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov - bytová stavba

Jitka Zemanová

Anotace

Koncept bytové stavby imituje přirozenou zástavbu Starého Karlína. Celý koplex je rozdělen na čtyři části, které jsou svou fasádou i opticky odděšleny. Hmota stavby graduje směrem k vodě a nabízí tak nekonečné pohledy na starou i novou Prahu. Tuto myšlenku také podtrhují pochozí střechy, které tento zážitek ještě podtrhují.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.