Výstava ateliérových prací

Choceň - rozhranie mesta a krajiny

Veronika Bruncková

Anotace

Pod rozhraním mesta rozumiem čiaru, ktorá rozdeľuje zastaviteľné a nezastaviteľného. Je to čiara, ktorá hovorí o tom, kam sa až mesto môže rozvinúť. Je to medza, rozmedzie, trasa cesty obyvateľov okolo sídla. Mesto Choceň chce v najbližších rokoch takmer zdvojnásobiť počet svojich obyvateľov. Plánovaný rýchlostný obchavat tu donesie tisíce ľudí, ktorí mesto využijú na spánok a odídu preč za prácou. Chce mať Choceň takúto tvár? Kam má siahať zástavba, koľko obyvateľov je mesto schopné poňať, aby si zachovalo svoju udržateľnosť? Na tieto otázky sa snaží moja ateliérová práca odpovedať.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout