Výstava ateliérových prací

Územný plán mesta Čelákovice

Barbora Grísová

Anotace

Konceptom návrhu nového územného plánu mesta Čelákovice je vytvoriť z Čelákovíc silné mesto, ktoré má síce skvelú dostupnosť do Prahy verejnou dopravou, ale svojou polohou na rieke Labe, ponukou pracovných miest, cenovo dostupného bývania, možnosťami rekreácie a blízkosťou prírody dokáže hlavnému mestu sebavedome konkurovať.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.