S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Územný plán mesta Čelákovice

Barbora Grísová

Anotace

Konceptom návrhu nového územného plánu mesta Čelákovice je vytvoriť z Čelákovíc silné mesto, ktoré má síce skvelú dostupnosť do Prahy verejnou dopravou, ale svojou polohou na rieke Labe, ponukou pracovných miest, cenovo dostupného bývania, možnosťami rekreácie a blízkosťou prírody dokáže hlavnému mestu sebavedome konkurovať.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.