S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Azylový dům

společný projekt, Zita Bicencová, Václav Holuša, Kristína Brečková, Thao Cao Phuong, Sabina Císařová, Tereza Částečková, Elizabeth Haywardová, Marie Hojná, Ján Cholvadt, Filip Chlápek, Jana Kohlmannová, Natálie Sorokáčová

Anotace

Mothers´ Home je útočištěm pro matky v nesnázích. Dům představuje novou šanci pro jejich děti i místo odpočinku. Svým obyvatelům, jejich křehkým rodinám poskytuje přístřeší a pocit domova. Navrhněte takové místo na pozemek v Dejvicích. Program je rozdělen na institucionální a technickou část a na druhé straně na část soukromou. Návrh by měl podpořit koncept komunitního života, obyvatelé domu by se měli cvičit v sociálních dovednostech, budovat si nové vztahy a vazby, zároveň je však kladen i důraz na soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.