Výstava ateliérových prací

Infekční kliniky 21. století

Ing. arch. Anna Wanda Molnárová

Anotace

Infekční klinika je provozně jednou z nejkomplikovanějších součástí nemocnice. Je důležité od sebe oddělovat pacienty, jak mezi sebou, tak zajistit dostatečnou ochranu lékařského personálu. Práce je detailním rozborem provozu a historie léčby infekčních chorob v nemocnicích, sloužící jako teoretický základ pro diplomní projekt infekční kliniky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha