Výstava ateliérových prací

Závěsné křeslo Hnízdo

Leila Tolarová

Anotace

Závěsné křeslo Hnízdo je produkt z použitých lan (konkrétně se jedná o lana vyřazená z lezeckého centra RopeCult, které nově vzniká ve Kbelích). Hnízdo je určeno přímo pro prostory lezeckého centra, nebo k prodeji lezcům ve zmíněném centru.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit