Výstava ateliérových prací

Plavecký bazén, Lanškroun

Tereza Krákorová

Anotace

Navrhovaný plavecký bazén v Lanškrouně má své místo jako součást stávající sportovní čtvrti, nedaleko hlavního rekreačního centra města – lanškrounských rybníků. Svou hmotou reaguje na terén, stávající cesty i stávající zástavbu, jak výškově, tak půdorysným řešením. Zároveň návrh využívá vhodnou orientaci či natočení prosklených ploch. Dřevěná fasáda plní navíc funkci stínícího prvku a propisuje se i do interiéru, stejně jako základní hmotové linie napříč budovou. Každé podlaží nabízí jiné služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr