Výstava ateliérových prací

Performance Art Center

Eva Laceková

Anotace

Objekt sa nachádza v blízkosti historického centra Prahy, pri Štefánikovom moste. Hmota objektu nadväzuje na existujúcu urbanistickú štruktúru a dotvára tým „ bránu „ u vstupu do mesta spolu s ministerstvom obchodu a priemyslu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký