Výstava ateliérových prací

Bydlení u Grébovky

Sandro Nanič

Anotace

Na pomezí nejstarší části Vršovic a Vinohrad, u parku Grébovka, se v současnosti nachází opuštěná parcela přilehlá ke slepé fasádě sousedícího domu z počátku 20. století. Tento jasně nedokončený pás domů, na hranici městské blokové zástavby Vinohrad a urbanistické struktury vesnice Vršovic, je nutné definovat. Cílem projektu je vytvořit bytovou stavbu, která se vypořádává se složitými geomorfologickými podmínkami a specifickým urbanistickým kontextem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský