Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Viktor Žák

Anotace

Tématem diplomové práce je hledání formy bytové zástavby na místech mimo intenzivní městskou strukturu, na místě, kde blok nemusí být univerzální správnou odpovědí na bytové domy. V území, které se svým charakterem blíží periferii, nevykazuje „městskost“ ani jednotné znaky prostoru a stávající zástavby a všudypřítomná heterogenita tak neposkytuje jednoznačný návod, jak stavět. Navrhovaný projekt se snaží najít strukturu bytových domů odpovídající intenzity a formy, která se pro místní kontext stane dalším střípkem heterogenity, ale snaží se více říkat „město“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský