Výstava ateliérových prací

Bytový dům na náměstí

Eliška Cibulková

Ocenění

Anotace

Bytový dům je navržen do nově vznikající čtvrti propojující hlavní nádraží a historické centrum Plzně. Je zasazen mezi budovu nové kliniky a další bytový dům spolu se kterým utváří jednu ze stran náměstí. Kratší fasáda domu otevírá nově vzniklou Chersonskou ulici vedoucí k Radbuze. Celá čtvrť i dům mají městský charakter, jsou to městské domy. Území zastavujeme hustě. Bytový dům se skládá z 52 bytů a živého parteru, na který navazuje soukromý dvůr. Navrhuji pestrou skladbu bytů od 1kk až po 4kk, přičemž převažují větší byty určené pro rodiny. Každý z bytů je rozšířen o venkovní prostor - lodžie. Na fasádě kombinuji prvky z barveného betonu a cihelný obklad. Parter je směrem do náměstí doplněn o podloubí, které vynáší celý dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna