Výstava ateliérových prací

CHILSKÁ AREA

Bc. Zlata Masliana

Anotace

Návrh byl navázán na 3 základní aspekty: 1. Potřeby a standardy života obyvatelů Jižního Města. 2. Ozelenění čtvrti – přínos v rámci zlepšení ekologie. 3. Minimalizace využití zdrojů a plochy . Dominantami “domu-věže” jsou průčelí s balkony s výhledem na park nebo na bulvár. Dvě boční fasády objektu mají uzavřenější charakter a oddělují vnitřní “náplň” stavby od vedle stojících budov. Boční pás se zelení navržený na hlavních fasádách propojuje stavbu s parkem a přináší obyvatelům pocit sjednocení s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa