Výstava ateliérových prací

Anotace

Vnitroblok má tři různé vchody proto jsou zde tři rozdílné světy, které se vzájemně prolínají jungle, les a město. Každý z těchto prostorů má alespoň jeden prvek, který tvoří dvojice. Stromy jsou v lese, ale dostávají se i do měst. Volně rostoucí zeleň je i v jungli i v lese. Člověk má tak možnost prožít na každém místě vnitrobloku jiné pocity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová