Výstava ateliérových prací

Český dům na Taiwanu

Bc. Kristýna Vaňková

Anotace

Taiwan. Česká republika. Otázka reprezentace a výměny kulturního dědictví mezi národy, mezi státy, mezi kontinenty. Tvorba veřejné instituce sloužící jako zázemí pro zástupce státu, obyvatele a návštěvníky, situovaná do hlavního města. Taipei. Dům jako platforma pro dějiště administrativních činností, souvisejících mezinárodních vztahů, dům jako platforma pro kulturní a vzdělávací výměnu. Město a jeho živelná struktura v kontrastu s racionálním programem domu. Administrativa, bydlení, reprezentace a kultura v rámci jedné budovy, situované do struktury úzkých a hlubokých parcel staré části města. Věž. Věž jako platforma pro vnitřní děje, fasádou interpretující děje vnější, městské, kulturní.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.