Výstava ateliérových prací

DŮM PRO SENIORY NADĚJE

Bc. Filip Březina

Anotace

Dům pro seniory Naděje je koncept domu s pečovatelskou službou při zahradách kláštera Na Slovanech. Sevřený mezi ulici, klášter a právě zahrady ukončuje jednu z blokových struktur Vyšehradské ulice, což bylo jedním z důležitých aspektů zadání. Projekt se snaží utilitárně a smysluplně využít danou parcelu tak, aby přílišně nezasahoval do prostor zahrad, které v lokalitě spolu s klášterem zůstávají těžištěm pozornosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný