Výstava ateliérových prací

Modulární budova - Kontejner

Nikol Sládková

Anotace

Návrh bytové stavby je situován do severní části areálu Pragovka, konkrétně do prostoru naproti již stávající budově E. V projektu je řešen i prostor mezi těmito dvěmi budovami z hlediska vzájemného propojení a zároveň oddělení. Projekt je navržen pro potřeby studentů a mladých lidí s nekonvenčním a alternativním přístupem k životu. Jedná se totiž o stavbu, která je založená na principu sestavy a znovuvyužití dílčích materiálů, zejména pak lodních kontejnerů. Budova si zachovává díky převážně ocelovým prvkům technický vzhled. S tím se pojí také zabudování fotovoltaických panelů na střešní konstrukci, které zajišťují přísun energie, stavba se tak stává soběstačnou po ekologické stránce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.