Výstava ateliérových prací

Bytový dům v Mečislavově ulici

Bc. Zuzana Nucová

Anotace

Pražská čtvrť Nusle je tvořena převážně blokovou zástavbou. Projekt bytového domu je zasazen do proluky v bloku, který je situovaný severozápadně od náměstí Bratří Synků. V současnosti blok není zcela uzavřen, a to především na východní straně, kde přiléhá k Mečislavově ulici. Dnes se zde nachází nízkopodlažní objekty sloužící jako garáže.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský