Diplomové práce

Doplnění městské struktury, Letenské náměstí

Bc. Karel Loupal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Holešovice jsou velmi dynamická městská část s velmi vysokým komunitním vědomím a vztahem k veřejnému prostoru. Ten je umocněn i blízkostí parků Letenská pláň a Stromovka. Vzniká zde i velké množství spolků s cílem zlepšení životních podmínek či životního prostoru. Je to místo plné nadšených lidí, kteří se snaží něco změnit, je to místo velkého množství drobný podnikatelů a startupů a v neposlední řadě místo s velkou koncentrací umělců a mladých architektů. Mým záměrem je snaha využít potenciálu místa a dále jej synergicky podpořit. Letenské náměstí vnímám jako pulzující srdce a proto zde navrhuji instituci, která potřeby daného místa naplní. Navrhuji proto místo pro komunitní, kulturní a vzdělávací činnost a místo pro mladé začínající podnikatele a starupisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.