Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Stvolínecká jízdárna

Bc. Šárka Michenková

Anotace

Areál Stvolínecké jízdárny vychází z historické zástavby hospodářského dvoru, jenž býval v blízkosti zámku a v současné době je zdevastovaný. Nyní v obci Stvolínky žije přibližně 300 obyvatel. Záměrem bylo využít silné stránky místního kraje, a tudíž návrhem jezdeckého areálu navázat turismem i na tuto vesnici. V areálu je zřízeno zázemí pro chov koní a jejich rekreační jízdu. Je myšleno na ubytování pro návštěvníky, konání konferencí, relaxaci i trvalé bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa