Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

DOSTAVBA BLOKU NA NÁMĚSTÍ MINORITŮ V KRNOVĚ

Berger Pavel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá jednou ze čtyř přestavbových ploch v historickém centru města Krnov – náměstím Minoritů. Práce zkoumá jeho postavení v rámci města, napojení na dopravu a na Hlavní náměstí, především však potenciální využití do budoucna. Na místě je navržena nová zástavba s převažující funkcí bydlení, kterou doplňuje kancelářská část, komerční parter a veřejné parkování. Práce se blíže zabývá požadavky na bydlení v bytovém domě a fenoménem vnitrobloku jako prostoru sdíleného mezi obyvateli bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.