Výstava ateliérových prací

ORIONKA - ZUŠ A BAUGRUPPE KORUNNÍ

Jan Krouský

Anotace

Lokalita se nachází na Vinohradech na rozhraní blokové zástavby a zástavby činžovních vil, které tvoří dlouhý pás zahradního města. Pozemek je lemován ulicemi Korunní, Benešovská, Hradešínská a na západě navazuje na náměstí U Orionky. V současné době se na parcele nachází bývalá vozovna, u které je kvůli špatnému technickému stavu předpokládáno její zboření. Na pozemek je navrženo sedm objektů – šest bytových viladomů, které se svým měřítkem vztahují k okolním vilám, a jeden vyšší objekt u náměstí, jehož náplní je základní umělecká škola. Uvnitř urbánního bloku nalezneme předzahrádky jednotlivých bytů v parteru a společnou komunitní zahradu s altánem. Bydlení zde funguje na principu baugruppe – tedy spolkového bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.