Závěrečné práce

22 DOMŮ, 1 OBCHODNÍ DŮM, CO DÁLE?

Novosadová Silvia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, to všetko predstavuje územie súčasného schátralého objektu Prior v centre mesta Žilina na Slovensku. Projekt sa zaoberá novou víziou života v tomto území a otvára nové možnosti pre vytvorenie živého polyfunkčného priestoru podporujúci priepustnosť lokality smerom od zastávky Hurbanova cez Sad SNP, až po Hlinkovo námestie. Nový polyfunkčný komplex ponúka možnosti coworkingových priestorov, pobočky mestskej knižnice, internátnych priestorov pre zahraničných študentov/profesorov, bývanie pre mladé rodiny s deťmi prepojené so živým parterom ponúkajúci detský/senior klub, pekáreň s kaviarňou, neziskové organizácie a multifunkčné ateliéry s galériou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.