Výstava ateliérových prací

Stvolínský hostinec

Bc. Sára Kirjakovská

Anotace

Malebná náves ztratila svou urbánní strukturu po zbourání několika objektů v srdci obce. Jednou z nich byla nárožní budova bývalého hostince a radnice. Zadáním bylo doplnit zástavbu na této parcele, která zároveň sousedí s pozemkem Stvolínského zámku. Hlavním cílem návrhu bylo citlivě dotvořit zástavbu, tím navrátit místu ráz návsi a zároveň respektovat měřítko a hmotovou strukturu okolní zástavby. Na parcelu navrhuji dva štítové domy spojené zdí. Objekty směřují štítem do návsi, čímž respektuji okolní zástavbu na návsi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa