Výstava ateliérových prací

Nová budova ZUŠ Horní Počernice

Richard Mészáros

Anotace

Predmetom práce je návrh novej budovy Základnej umeleckej školy v Horních Počernicích, ktorá by do budúcna mohla nahradiť kapacitne a funkčne nedostačujúci súčasný objekt. Škola sa nachádza na pozemku ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Nová škola by tak nielenže mala ponúknuť študentom a učiteľom vhodné učebne a moderné vybavenie, ale zároveň vytvoriť prostredie, ktoré robí výučbu kvalitnejšiou a návštevníkov školy šťastnejšími. Umelecká škola spolu s koncertnými sálami obohatí mesto o nový kultúrny stánok, ktorý je využiteľný aj na konanie rôznych súťaží alebo kultúrnych akcii. Budova novej umeleckej školy je navrhnutá s ohľadom na stavebný program a kombinuje sály pre vystúpenia, priestory pre vzdelávanie, orchester, spevácky zbor, doplnené o kaviarenský priestor pre verejnosť.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký