Výstava ateliérových prací

Pavilón rastu

Sonja Mária Rošková

Anotace

Mojim cieľom bolo vytvoriť harmonický priestor, ktorý ponúka únik z reality. Objekt som pojala ako PAVILÓN RASTU. Ťažiskom priestoru je kultivovanie rastlín, zeleniny, kvetov. Centrálne umiestnené átrium vytvára dostatočné podmienky pre tento účel. Paralelne s procesom biologického rastu, by v tomto priestore prebiehal aj vnútorný, duševný rast. Rôzne zátišia medzi rastlinami slúžia na príjemné posedenie a umožňujú utiahnuť sa do seba. Steny sú po troch stranách tvorené drevenými lamelami cez ktoré preniká svetlo a vytvára sa príjemná hra tieňov počas dňa. V pavilóne sa nachádza jediná, úplne uzavretá miestnosť, ktorá slúži ako úložný priestor pre pracovné pomôcky. Celková otvorenosť priestoru je naznačená aj v lichobežníkovom tvare pôdorysu a je v kontraste so súčasnou realitou lockdownu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.