Výstava ateliérových prací

Alter ego Královské cesty

Eliška Nakládalová, Bc. Tereza Nováková

Anotace

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout změny ve veřejném prostoru na trase skrz centrum Prahy vedoucí ze Staroměstského náměstí přes Kaprovu ulici, kolem Rudolfina, přes Mánesův most na druhý břeh Vltavy, napříč Klárovem až na konec serpentýny Chotkovy silnice. Naším záměrem bylo vytvořit důstojnou alternativu pro historicky ukotvenou Královskou cestu vedoucí přes Karlův most na Pražský hrad. Důraz byl kladen především na místní obyvatele a zlepšení jejich každodenního městského života. Studie komplexně řeší celou trasu a měla by zlepšovat a zpříjemňovat její pěší prostupnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák