Výstava ateliérových prací

NA HŘEBENKÁCH - BYTOVÝ KOMPLEX S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ

Bc. Silvia Novosadová

Anotace

Projekt se nachází v městské časti Praha 5, v tiché vilové zástavbě „Na Hřebenkách“. Záměrem nové zástavby bylo co nejvěčší zachování původního terénu a zeleně, která se na pozemku nachází. Nový komplex je snaha o propojení staré vilové zástavby s novou bytovou zástavbou směrem na sever. Svojim parterem se službami nabízí nové možnosti pro okolí. Zároveň svojim vonkajším schodištěm pro překonávaní výškových úrovní a vytvořením menších stavebních hmot, se snaží zapadnout do staré vilové zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková