Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Kulturní dům Kino Mlýn

Noé Dulac

Anotace

Projekt Kino Mlýn je situován v konvertovaném objektu starého mlýna v Zahradkách. Pro revitalizaci obce je žádoucí začlenit nové originální kulturního vybavení, které podpoří nezávislost vesnice na kultuře v blízkém městě. Projekt zahrnuje kino / divadelní scénu se zázemím pro umělce, bar s čítárnou a propojením do zahrady, dvojí podlaří věnované umělecké praxi ( tanec, divadlo, výtvarné umění). a výstavní místnost otevřenou do hlavního prostoru schodiště, které všechna podlaží a funkce propojuje. Hlavní vstupní hala je přístupná vchodem z nového rizatitu předsíně, který signalizuje význam hlavní jižní fasády této kulturní stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler