Diplomové práce

Staré Holešovice

Bc. Adam Wlazel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Náprava zdemolovaného historického předměstí města Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.