Výstava ateliérových prací

Anotace

Karlín. Prosperující pražská čtvrť s unikátním urbanistickým řešením. Projekt zaplňuje jizvu v západním rohu Pernerovy ulice, přímo u nově zrekonstruovaného Negrelliho viaduktu. Vznikají zde nově tři hmoty odlišných velikostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.