Výstava ateliérových prací

ATOM

Matej Vinc

Anotace

Koncept domu vychádza z atómu. Tak ako atóm, ktorý je základnou časticou niečoho veľkého, aj dom je len malý kúsok väčšieho súboru mesta. Riešenie terás pozostáva z kopírovania pohybu prstencov atómu, ktoré sa striedavo točia okolo jadra. Tým vytvárajú náhodnú hru hmôt, z ktorej vyplýva, že každé podlažie je jedinečné. Budova má pôdorys elipsy, ktorý vychádza z bežného bloku okolitej zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa