Výstava ateliérových prací

Meditačný priestor

Matúš Hudec

Anotace

Meditačný pavilón, je budova, ktorá bude slúžiť na oddych, relax a samozrejme meditáciu. Interiér bude prevažne otvorený s možnosťou uzavretia a bude dávať pocit voľnosti, prepojenia s prírodou a kozmom, za pomoci veľkých otvorov vo fasáde. Bude slúžiť ako miesto pre relax ako jednotlivcom, tak aj početnejšej skupine. Návštevníci budú môcť využívať 4 poschodia, kde každé poschodie bude dedukované jednej z fáz meditácie. Čo sa osvetlenia týka, bude príjemné, nie moc kontrastné a prevažne bude z denného svetla. Chcem aby túto budovu, ľudia radi navštevovali po ich ceste z prechádzky, alebo aj po ťažkom dni v práci na uvoľnenie mysle a ducha od všedného života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.