Výstava ateliérových prací

NÁMĚSTÍ NOVÉ DVORY - TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Bc. Vojtěch Krajíc

Anotace

Práce se zabývá podrobným rozpracováním návrhu a vypracováním technické dokumentace náměstí v lokalitě Nové Dvory v městské části Praha 4. Hlavními body projektu je řešení technické infrastruktury, hospodaření s dešťovou vodou a koncepce zeleně. Podkladem pro práci je studie vypracovaná v ZS 2022.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout