Výstava ateliérových prací

Anotace

Stvolínky jsou krásná ves s komplikovanou historií. Návrh znova staví na území hospodářského dvora budovy pro bydlení všech věkových skupin a doplňuje chybějící zástavbu na návsi. Pracuje se stávajícím i nově navrženým veřejným prostorem a doplňuje do vesnice občanskou vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.