Výstava ateliérových prací

Knihovna Pinocchio

Alexandra Kaščaková

Anotace

Návrh atria je zpracován jako veliká dětská dřevěná skládačka tvořená z dílčích komponentů, které jsou k sobě navzájem poskládané ve čtrnácti logicky navazujících krocích. Z dřevěné kompaktnosti vylézají pouze bezpečnostní prvky v zářivě žluté barvě a dvě velké tabulové plochy, které vytváří umělecké plátno pro děti i pracovníky. Po průchodu do recepční části atria se má dítě ocitnout ve světě výroby dřevěných hraček. Všudypřítomné hobliny dřeva se zde nachází v podobě dřevěných lamel pokrývající celý strop, které zvolna přechází na schodišťový tubus a dále na čelo přilehlé tribuny. Celá dřevěná sestava má za úkol v návštěvníkovi vzbudit touhu po hravé tvořivosti, kterou v sobě každé dítě má, a která se z mnohých dospělých již dávno vytratila.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková